Επιστημονική συμβολή της ΕΛΕΔΥΠΥ

Συμβολή της ΕΛΕΔΥΠΥ στην επιστημονική συζήτηση και στο δημόσιο διάλογο για την πολιτική, την οικονομία και τη διοίκηση υπηρεσιών υγείας.

Κατά τη διάρκεια του 2010 η Εταιρία συμμετείχε με επιστημονική, τεκμηριωμένη παρέμβαση σε διάφορες εκδηλώσεις ως εξής:

  • Στη συνδιάσκεψη της Νέας Δημοκρατίας για την Υγεία στις 25 Απριλίου του 2010
  • Στο 6o Συνέδριο Διαδημοτικού Δικτύου Δομών Υγείας Ο.Τ.Α. στις 16 και 17 Απριλίου 2010
  • Στην Ημερίδα της  5η ΥΠΕ και του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας στις 24 Απριλίου 2010
  • Στη διεταιρική συζήτηση στο πλαίσιο του Ετήσιου Πανελληνίου Συνεδρίου της Ιατρικής Εταιρίας Αθηνών
  • Στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τα Οικονομικά, τη Διοίκηση και την Πολιτική Υγείας, με θέμα «Πολιτικές Ελέγχου και Αξιολόγησης στον Υγειονομικό Τομέα», με 2 στρογγυλά τραπέζια
  • «Από την θεσμική πρόβλεψη στην ουσιαστική εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων μάνατζμεντ στο χώρο της Υγείας»,
  • «Η κλινική διακυβέρνηση στο Σύστημα Υγείας»