Έκδοση e-book: Σύστημα Τιμολόγησης Υπηρεσιών Υγείας στην Ελλάδα

Πρόταση για ένα σύστημα τιμολόγησης των ιατρικών πράξεων και εργαστηριακών εξετάσεων στην Ελλάδα αποτελεί το «Σύστημα Τιμολόγησης Υπηρεσιών Υγείας στην Ελλάδα», το οποίο εκδόθηκε σε έντυπο και σε e-book με την ευγενική υποστήριξη του Ινστιτούτου Πολιτικής της Υγείας και της Ελληνικής Εταιρείας Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας.

Στην έκδοση αυτή, οι συγγραφείς Κώστας Αθανασάκης, Γιάννης Κυριόπουλος και Κυριάκος Σουλιώτης παρουσιάζουν τα αποτελέσματα έρευνας του Τομέα Οικονομικών της Υγείας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, ο οποίος  διεξήγε μελέτη για την ανάπτυξη ενός συστήματος υπολογισμού των τιμών του συνόλου των εργαστηριακών εξετάσεων και των ιατρικών πράξεων στη βάση σχετικών βαρών των συντελεστών παραγωγής.

ΠΕΡΙΗΓΗΘΕΙΤΕ ΣΤΟ e-BOOK

Η μελέτη επιχειρεί να καλύψει ένα κενό που υπάρχει στην Ελλάδα, σε σχέση με την κυρίαρχη τάση των τελευταίων δεκαετιών στις αναπτυγμένες χώρες οι οποίες υιοθετούν σύγχρονες μεθοδολογίες υπολογισμού του κόστους και των τιμών, που αποσκοπούν στην αντιπροσωπευτική καταγραφή του συνόλου των εισροών της παραγωγικής διαδικασίας και τη δημιουργία “πραγματικών τιμών”. Στη χώρα μας εξακολουθούν να παράγονται τιμές που δεν απεικονίζουν τη σχετική συμβολή των συντελεστών της παραγωγικής διαδικασίας και οι οποίες έχουν προκαλέσει σοβαρές στρεβλώσεις στην αγορά υπηρεσιών υγείας.