Μέλη

Μέλη της Εταιρείας είναι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με μεταπτυχιακή εξειδίκευση στον τομέα της υγείας και παράλληλα με αποδεδειγμένη πενταετή υπηρεσία σε οργανισμούς υγείας ή προσωπική ερευνητική και επαγγελματική ενασχόληση σε θέματα οργάνωσης, διαχείρισης, προγραμματισμού και σχεδιασμού υπηρεσιών ή εγκαταστάσεων υγείας.

Επίσης, μέλη μπορούν να είναι νομικά πρόσωπα από τον νοσοκομειακό χώρο και γενικότερα το χώρο των υπηρεσιών υγείας, όπως δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία, κλινικές, διαγνωστικά κέντρα κ.λπ. που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος: Αθανάσιος Παπαμίχος

Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος: Κυριάκος Σουλιώτης

Αντιπρόεδρος Διεθνών Υποθέσεων: Νικόλαος Μανιαδάκης

Αντιπρόεδρος Οικονομικών Υποθέσεων-Ταμίας: Ανδρέας Καρταπάνης

Γενικός Γραμματέας: Σπύρος Αποστολόπουλος

Ειδικός Γραμματέας Επιστημονικής Τεκμηρίωσης και Επικοινωνίας: Ελευθέριος Θηραίος

Ειδικός Γραμματέας Διεπιστημονικής Συνεργασίας: Παναγιώτης Πρεζεράκος